فارسی

رنگ اسباب بازی کودکان و محیط اطراف آنها بسیارحائزاهمیت است وتاثیرزیادی برذهن ، روح ، یادگیری وخلاقیت آنها دارد که به رشد و شکوفایی آنها نیزکمک به سزایی میکند. دراسباب بازی هایی که با پوست و لباس بدن کودک در تماس هستند یا امکان دارد کودک آنها را به دهان گیرد، باید از رنگهایی استفاده شود که دارای استانداردهای مواد غدایی و بهداشتی باشند و سلامت کودک ما را تهدید نکنند. استفاده از رنگ های شاد و براق و همچنین رنگ های پاستیلی و فلورسنت در ساخت اسباب بازی بسیار مورد استفاده می باشد.
ما میتوانیم رنگهای مختلف را با توجه به نیازو درخواست مشتریان به صورت اختصاصی ونیزبهداشتی تولید کنیم و این امکان را به آنها بدهیم که محصولات خود را در طیف وسیعی ازرنگها وهمچنین به صورت بهداشتی تامین کنند.