فارسی

روکش سیم و کابل علاوه بر اینکه موجب حفاظت آز آن می شوند، ازاهمیت بسیاری نیز برخوردار است و آنها را در مقابل اتفاقاتی چون حرارت بالا، کشش، فشار، تخریب ایمن می کند و باعث افزایش عمر ومقاومت بالا و سطح عملکرد مناسب آنها میشود. بیشترین عایقی که درسیم وکابل استفاده می شود از جنس پلیمر های پلی اتیلن و EVA میباشد که علاوه بر مزیتهایی که دربالا ذکر شد باعث افزایش انعطاف پدیری نیز میگردد.مستربچ های رنگی ما با تنوع رنگی بالا علاوه بر افزایش طول عمر به این محصولات باعث براقیت در محصول نهایی می گردند.