فارسی

لوازم پزشکی

با توجه به پیشرفت روزافزون علم پزشکی ،کاربرد مستربچ نیزدرساخت تهیزات و لوازم پزشکی ازجمله سرنگ ، ماسک ، دستکش ، شلنگ سرم و غیره بیشترشده است.
بهداشتی بودن مستربچها در صنعت پزشکی به خصوص لوازمی که به طورمستقیم با انسان درارتباط است امری مهم وغیرقابل چشم پوشی است. بدین منظور می بایست علاوه بر استفاده از مواد اولیه که به عنوان مواد اولیه بهداشتی شناسایی می شوند , مجوز های ساخت و تولید را نیز از سازمان غذا و دارو تهیه نمود.
کربی پلیمر توانسته است تا بخش وسیعی از محصولات خود اعم از مستربچ های رنگی , افزودنی ها , کامپاند کربنات کلسیم را به تایید سازمان غذا و دارو رسانده و تمامی مجوزهای مربوطه را دریافت نماید. همچنین با استفاده از مواد اولیه بهداشتی قادر هستیم تا نمونه های مشتریان خود را به صورت رایگان و با دریافت مجوز بهداشت تولید نماییم .

برخی از محصولات که در لوازم پزشکی کاربرد دارند به شرح زیر می باشد: