فارسی

امروزه برای تولید اکثرلوازم خانگی ازمواد پلمیری استفاده می شود که مزیتهای زیادی ازجمله محصولات بادوام تر، سبک تر، ایمن تر, دررنگهای متنوع تری و همچنین با قیمت تمام شده کمتر را دارا می باشد.لوازم خانگی توسط شرکتهای مختلفی درطرحها و رنگهای متنوعی تهیه و تولید می شود که آسایشزیبایی را به خانه های ما میاورند.
این محصولات علاوه براینکه باید راحتی و زیبایی داشته باشند، باید بی ضرر نیز باشند.مستربچهای ما به تامین کنندگان این کمک را میکند که این محصولات را هم درطرحهای مختلف و نوآورانه و هم درطیف گسترده ای از رنگها تولید کنند تا بتوانند پاسخگوی هرسلیقه ای باشند. مستربچ های ما با توجه به جدید ترین رنگ های مورد پسند مشتریان و مچنین با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه تولید می گردند.

بعضی از محصولات مورد استقاده در محصولات لوازم خانگی به شرح زیر می باشند: