فارسی

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ آنتی بلاک ورقه ها و فیلم های پلیمری با روی هم قرار گرفتن و رول شدن در طی زمان و تحت فشار بودن و تاثیرات دما تمایل زیادی به چسبیدن به یکدیگر پیدا می کنند.این پدیده سبب ایجاد مشکل در جدا کردن ورقه ها از هم و سخت شدن کاربری آن ها می شود. افزودن مستربچ آنتی بلاک کربی پلیمر برای کمک به حل این مشکل می باشد.

02122637540
09120585654

مستربچ آنتی بلاک کربی پلیمر با ایجاد یک لایه نازک بر روی سطح فیلم بدون اینکه اثری بر شفافیت محصول داشته باشد به حل مشکل چسبندگی سطوح کمک می کند.

کاربردها

مستربچ های آنتی بلاک

کد محصول قدرت درصد مصرف پیشنهادی
CA-1101 قوی 1% - 0.5%
CA-1102 قوی 1%- 0.5%
CA-1103 متوسط 5% - 2%

نقاط قوت:

  • سهولت در باز کردن فیلم ها رول شده

  • سهولت در رول کردن فیلم ها

  • سهولت در جاسازی دو لایه فیلم

  • جدا شدن بهتر و راحت تر قظعه از قالب

کاربردها:

  • فیلم های PE، PP

  • نایلون و نایلکس

  • فیلم های استرچ

  • محصولات تزریقی و بادی