فارسی

مستربچ آنتی اکسیدان

مستربچ های آنتی اکسیدان به منظور جلوگیری از تخریب حرارتی و کاهش تخریب (اکسیداسیون) در محصولات پلیمری استفاده میشوند. آنتی اکسیدان ها به دو دسته تقسیم میشوند . دسته اولیه که باعث افزایش طول عمر در محصول نهایی می شوند . دسته ثانویه که به منظور که باعث بهبود فرآیند در حین تولید می گردند و این آنتی اکسیدانها خصوصا در مواردی که محصول در حیت تولید در مراحل مختلف و بیش از یک بار در معرض حرارت قرار میگیرد کاربرد دارند.

02122637540
09120585654

مستربچ های آنتی اکسیدان کربی پلیمر شامل هر دو دسته آنتی اکسدانهای اولیه و ثانویه می باشد به نحوی که با استفاده از این محصولات می توانید از خواص بهینه هردو گروه آنتی اکسیدان بهره مند گردید. به این ترتیب، پلیمر هم در مرحله پردازش (تولید) و هم در طول عمر خود محافظت می شود.

کاربردها

مستربچ های آنتی اکسیدان

کد محصول قدرت درصد مصرف پیشنهادی
CA-2001 متوسط 5% - 0.5%
CA-2002 قوی 3% - 0.5%

پلاستیک ها در طول فرآیند و استفاده در معرض تخریب ترمو اکسیداتیو هستند. این ممکن است به دلیل دماهای بالاتر، نرخ برش بالا یا تحت تأثیر نور و اکسیژن باشد. این باعث خواهد شد:
 
 • از دست دادن قدرت.
 • از دست دادن در ازدیاد طول
 • سطح ممکن است زبر و کمتر براق شود
 • محو شدن یا تغییر رنگ
 
اکسیداسیون یک فرآیند واکنش زنجیره ای است که شامل رادیکال های آزاد و واسطه های هیدروپراکسید است. آنتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد را با واکنش های شیمیایی تجزیه می کنند. تولید کنندگان پلیمر آنتی اکسیدان را در گریدهای پلیمری خاص اضافه می کنند، اما این برای تحمل تعداد چرخه های پردازش، برش یا دمای بالاتر کافی نیست. این منجر به تخریب پلیمر و در نتیجه بدتر شدن خواص مکانیکی می شود.

نکته:

خانواده های مختلف آنتی اکسیدان ها با واسطه های مختلف در فرآیند اکسیداسیون واکنش نشان می دهند.
 

1. آنتی اکسیدان اولیه

آنتی اکسیدان های اولیه مانند فنل های مانع چرخه اکسیداسیون اولیه را با حذف رادیکال های در حال انتشار قطع می کنند. آمین های معطر تمایل به تغییر رنگ محصول نهایی دارند و از این رو استفاده از آنها در پلاستیک محدود است. آنتی اکسیدان های فنلی معمولا در بیشتر پلیمرها استفاده می شوند. آنتی اکسیدان های فنلی از پلاستیک یا سایر پلیمرها در برابر تخریب و اکسیداسیون در دمای بالا محافظت می کنند.
 

2. آنتی اکسیدان ثانویه

این نوع آنتی اکسیدان ها با جلوگیری از تولید رادیکال های آزاد، تخریب را متوقف می کنند. هر دو محصولی که توسط تجزیه هیدروپراکسید تولید می شود به محصولات پایدار حرارتی غیر واکنشی منتقل می شود. آنتی اکسیدان های ثانویه رایج که دارای گروه های فسفیت یا فسفونیت یا ترکیبات حاوی گوگرد آلی و دی تیوفسفونات ها هستند به طور گسترده استفاده می شود.
 
انتخاب آنتی اکسیدان ها به عوامل مختلفی بستگی دارد.
 • پلیمر پایه،
 • دمای اکستروژن
 • اهداف عملکرد برای محصول نهایی.

 
کارایی n پلیمر آنتی اکسیدانی با سه فرآیند تعیین می شود: واکنش شیمیایی، از دست دادن فیزیکی و حداقل غلظت موثر. یکنواختی و پراکندگی بستگی به پردازش و همچنین توانایی ماده افزودنی برای رسیدن به مکان های مورد حمله پلیمر از طریق انتشار در مذاب ویسکوز دارد. ترکیبی از افزودنی های آنتی اکسیدانی همیشه برای محافظت در سطوح مختلف پردازش و حتی در طول عمر مفید ترجیح داده می شود.
 
مستربچ های آنتی اکسیدانی به شما کمک می کنند با تخریب پلاستیک به دلیل اکسیژن و گرما مبارزه کنید. سیستم های آنتی اکسیدانی مناسب برای پلیمرهای مختلف با توجه به کاربردهای نهایی انتخاب می شوند. به عنوان مثال آنتی اکسیدان های اضافه شده در فیلم های کشاورزی برای بهبود پایداری حرارتی، جلوگیری از تغییر رنگ و حفظ شفافیت.
 
تیم باتجربه کربی پلیمر در زمینه تولید و فروش مستربچ فرمول‌های آنتی‌اکسیدانی را توسعه داده‌اند که محصولات ترکیبی را ارائه می‌کنند که نه تنها تثبیت در فرآیند را فراهم می‌کنند، بلکه عملکرد طول عمر را نیز افزایش می‌دهند.


مزایا:

 • افزایش طول عمر پلیمر
 • محافظت از محصول در مقابل زرد شدگی و تغییر رنگ
 • حفظ شفافیت و جلوگیری از کدر شدن
 • جلوگیری از ایجاد ژل در محصول
 • حفظ خواص مواد اولیه در حین فرآیند در دمای بالا
 
کابردها
 • فیلم های پلیمری و همچنین گلخانه ای
 • محصولات تزریقی
 • لوله های آبیاری
 • قطعات خودرو